ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เปิดสอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 3

ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เปิดสอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 3

สอบมาตรฐานคอม-3

ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

เปิดสอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 3

 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดสอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 โดยจะเปิดให้สอบในชุดที่ 1 และ 2

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 28 มกราคม 2561 จำกัดจำนวน 240 คน เท่านั้น ที่เว็บไซต์ http://e-student.kpru.ac.th/web2016/main.html

สอบวันที่ 30 – 31 มกราคม 2561

สมัครสอบครั้งแรกฟรี ครั้งต่อไปครั้งละ 50 บาท

สามารถชำระเงินและรับใบเสร็จได้ที่

ฝ่ายการเงิน ห้องสำนักงานฯ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

 

ประกาศสมัครสอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด