ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสอน TOEIC

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสอน TOEIC

ด้วยฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้รับงบประมาณจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อดำเนินโครงการทักษะนักศึกษาในด้านภาษาต่างประเทศ จึงขออนุญาตจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสอน TOEIC สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ เกิดความมั่นใจ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการสอบสนามจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

จึงขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 

ข่าวเชิญชวนTOEIC

อ.ถิรวิท ไพรมหานิยม

ผู้เขียนข่าว