ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (English Speech Competition) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2561

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (English Speech Competition) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2561

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (English Speech Competition) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนและเกิดทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ โดยมีเงินรางวัลมากมาย นักศึกษาที่สนใจศึกษารายละเอียดได้ที่ตามเอกสารที่แนบมานี้และส่งใบสมัครได้ที่ อาจารย์ถิรวิท ไพรมหานิยม ฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ อาคารสิรินธร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด  ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2561

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

 

อาจารย์ถิรวิท ไพรมหานิยม

ผู้เขียนข่าว