มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกับ ร่วมกับ โรงเรียนท่านคุณหญิงวิไล อามาตยกุล จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ณ โรงเรียนท่านคุณหญิงวิไล อามาตยกุล อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกับ ร่วมกับ โรงเรียนท่านคุณหญิงวิไล อามาตยกุล จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ณ โรงเรียนท่านคุณหญิงวิไล อามาตยกุล อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกับ ร่วมกับ ร.ร.ท่านคุณหญิงวิไล อามาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยมีโปรแกรมวิชาต่างๆ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน สำหรับโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โดยการนำของอาจารย์วิชานนท์ ผ่องจิตต์ เป็นผู้นำทีมและออกแบบกิจกรรมเกมเพลงการออกเสียงพยัญชนะอังกฤษเบื้องต้น ณ ร.ร.ท่านคุณหญิงวิไล อามาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก วันที่ 22 ม.ค.61 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 80 คน

อาจารย์ถิรวิท ไพรมหานิยม

ผู้เขียนข่าว