ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา สักทองเกมส์ ครั้งที่ 17 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา สักทองเกมส์ ครั้งที่ 17 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ขอเชิญร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา “สักทองเกมส์ ครั้งที่ 17”

ด้วย งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดทำโครงการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา กิจกรรมการแข่งขันกีฬา   สักทองเกมส์ ครั้งที่ 17 เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะและประสบการณ์ทางด้านกีฬา ซึ่งจะจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การแข่งขันรอบคัดเลือก ในวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 – วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. – 18.00 น. (ยกเว้นในทุกวันพุธ เริ่มการแข่งขันตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 18.00 น.) ณ อาคารกีฬา-ในร่ม  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

2. พิธีเปิด-ปิด และการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. – 16.00 น.  ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

จึงขอเชิญนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม และขอเชิญแขก  ผู้มีเกียรติร่วมชมและเชียร์นักกีฬาได้ในวันและเวลาดังกล่าว

อาจารย์ศศิกัญชณา บุญนาค

ผู้เขียนข่าว