องค์การบริหารนักศึกษาร่วมกับ งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดการแข่งขันกีฬาภายใน กีฬาสักทองเกมส์ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

องค์การบริหารนักศึกษาร่วมกับ งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดการแข่งขันกีฬาภายใน กีฬาสักทองเกมส์ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาภายใน “สักทองเกมส์ ครั้งที่ 17”

ธีม “รวมพลังกีฬา 4 ยุค” (ยุครัตนโกสินทร์ ยุค 2499 ยุค 90 และยุคอนาคต)

องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ประจำปีการศึกษา 2560 ร่วมกับ งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดการแข่งขันกีฬาภายใน “สักทองเกมส์ ครั้งที่ 17” ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ทุกชั้นปี โดยมีกำหนดการแข่งขันออกเป็นดังต่อไปนี้

  1. การแข่งขันรอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2561 – วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป ณ อาคารกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
  2. พิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน และการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.00 น. ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

โดยในพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน ได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์วนัสนันท์ ศิริรัตนะ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เป็นประธานในพิธี

ผู้เขียนข่าว อาจารย์สามารถ ยืนยงพานิช

ภาพถ่ายโดย นายฤทธิเดช จันทะวงศ์