องศาสตราจารย์ ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แสดงความยินดีแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่ ในวันที่ วันที่ 2 มีนาคม 2561

องศาสตราจารย์ ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แสดงความยินดีแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่ ในวันที่ วันที่ 2 มีนาคม 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แสดงความยินดีแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มอบเกียรติบัตรและช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่สังกัดหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิริยะ กาญจนคงคา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาคอมพิวเตอร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรศิลป์ กันธา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาเศรษฐศาสตร์ ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

นายณัฐพงษ์  เครือสาร

ผู้เขียนข่าว%d bloggers like this: