มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำเดือน มีนาคม 2561 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำเดือน มีนาคม 2561 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561

การประชุมคณะสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำเดือน มีนาคม 2561

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ท่านรองศาสตราจารย์ ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำเดือนมีนาคม 2561 โดยมีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มาสอด บางส่วนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ทั้งนี้ก่อนการประชุม ท่านรองศาสตราจารย์ ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิริยะ กาญจนคงคา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรศิลป์ กันธา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาเศรษฐศาสตร์

นายณัฐพงษ์ เครือสาร

ผู้เขียนข่าว%d bloggers like this: