ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการแปลเอกสาร ในวันที่ 26-28 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาอัญมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการแปลเอกสาร ในวันที่ 26-28 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาอัญมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา มีกำหนดจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการแปลเอกสาร ในวันที่  26-28 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาอัญมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  แม่สอด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะการแปลให้แก่กลุ่มเป้าหมายได้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแปลเอกสารหรือปฏิบัติงานล่ามในหน่วยงานรัฐและเอกชนหรือผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมที่มีทักษะทางด้านภาษาพม่า จำนวน 15 คน เก็บค่าเงินลงทะเบียนคนละ 500 บาท โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านงานล่าม จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

  1. อาจารย์วิจิตร คริเสถียร อาจารย์ประจำสาขาวิชาพม่าศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  2. ร้อยเอกอดิศักดิ์ บัณฑิตย์ ล่ามภาษาประเทศใกล้เคียง
  3. นางสาวสุดาวดี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแปลภาษาพม่า ประจำสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก สาขาแม่สอด

 

regis-3-2561-18

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครได้ที่

นางสาวภชิสา ปัทมภูวนนท์ (ออย) โทร 095-3168999


 


3 Comments

นางสาวสุนทรี ปัญญาสว่าง

15 March 2018 at 2:22 pm

ขอเลขที่บัญชี เพื่อโอนเงินค่าลงทะเบียน อบรมพัฒนาทักษะการแปลเอกสาร

ทวิช บุญธรรม

16 March 2018 at 11:23 am

สนใจจองครับ กรุณาส่งลิงก์ FB ให้ด้วยนะครับ

ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา

20 March 2018 at 4:28 pm

เลขที่บัญชีค่ะ ธ.กรุงไทย ชื่อ บัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
เลขที่บัญชี 986-1-74463-0