องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมออกค่ายอาสาพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง สาขาทีชอแม ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมออกค่ายอาสาพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง สาขาทีชอแม ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จะจัดกิจกรรมออกค่ายอาสาพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยจะเข้าไปจัดสร้างจากหน้าต่างไม้เป็นหน้าต่างบางเกล็ดและก่อผหนังอาคารอเนกประสงค์ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง สาขาทีชอแม ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ในระหว่างวันที่ 30 มีนาคม  – 1 เมษายน 2561 เป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียนในชุมชนห่างไกลให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นสร้างจิตสาธารณะ ให้กับนักศึกษาทำคุณประโยชน์ให้กับตนเองและสังคม

อาจารย์วีระ วนาเจริญกิจ

ผู้เขียนข่าว