มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ขอเชิญชวนร่วมชมการแข่งขันกีฬาภายในของนักศึกษา กศ.บป. เกมส์ ครั้งที่ 17 ในวันที่ 18 มีนาคม 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ขอเชิญชวนร่วมชมการแข่งขันกีฬาภายในของนักศึกษา กศ.บป. เกมส์ ครั้งที่ 17 ในวันที่ 18 มีนาคม 2561

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมชม การแข่งขันกีฬาภายในของนักศึกษา ภาค กศ.บป กศ.บป เกมส์ ครั้งที่ 17

ในวันที่ 18 มีนาคม 2561 ณ อาคารกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 17.00 น. โดยการแข่งขันกีฬาภายในของนักศึกษา ภาค กศ.บป ได้แบ่งเป็นคณะสีออกเป็น  4 สี มีกีฬาใช้ในการแข่งขันในครั้งนี้ 3 ประเภท ได้แก่ ฟุตซอล วอลเลย์บอล และกีฬาพื้นบ้าน

อาจารย์สามารถ ยืนยงพานิช

ผู้เขียนข่าว