ขอเชิญร่วมกิจกรรม 1st Leadership and Cultural Forum ASEAN University Student Leaders (LECUF) 2018

ขอเชิญร่วมกิจกรรม 1st Leadership and Cultural Forum ASEAN University Student Leaders (LECUF) 2018

ขอเชิญร่วมกิจกรรม 1st Leadership and Cultural Forum ASEAN University Student Leaders (LECUF) 2018

ด้วยมหาวิทยาลัยอุตระมาเลเซีย (Universiti Utara Malaysia) ประเทศมาเลเซีย จัดกิจกรรม 1st Leadership and Cultural Forum ASEAN University Student Leaders (LECUF) 2018 ในวันที่ 9-15 กันยายน 2561 ณ Universiti Utara Malaysia โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะภาวะความเป็นผู้นำประสบการณ์ทางภาษาและวัฒนธรรมให้กับนักศึกษา นักศึกษาที่มีความสนใจสามารถศึกษารายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ดาวน์โหลดรายละเอียด