มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมสักน้อยลงดอย สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 300 คน

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมสักน้อยลงดอย สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 300 คน

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมสักน้อยลงดอย

 

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด กำหนดจัดกิจกรรมสักน้อยลงดอยในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 300 คน เดินจากมหาวิทยาลัยฯ ไปยังที่ว่าการอำเภอแม่สอด ตั้งแต่เวลา 06.30 น. กิจกรรมสักน้อยลงดอยเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษามีความอดทน เกิดความสามัคคีในหมู่คณะและเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนเห็นถึงการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ นักศึกษาจะได้สักการะศาลสมเด็จพระปิยะมหาราชองค์จำลองเจ้าพ่อพะวอ รวมทั้งรับโอวาทจาก นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด รวมทั้งยังมีการบำเพ็ญประโยชน์โดยการเก็บขยะบริเวณรอบที่ว่าการอำเภออีกด้วย

 


 


%d bloggers like this: