มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดโครงการฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวงเทศบาลตำบลแม่กุ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดโครงการฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวงเทศบาลตำบลแม่กุ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดโครงการฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้ร่วมมือกับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง จัดโครงการฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่

  1. หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การใช้โปรแกรม Microsoft Word และโปรแกรม Microsoft Excel ขั้นต้น ” ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2561
  2. หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การใช้อินเตอร์เน็ต Social Media และ Social Network ” ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2561

โดยคณะวิทยากรสำหรับการฝึกอบรมตามหลักสูตรดังกล่าว คือ ดร.เอกรัฐ ปัญญาเทพ, นายนิพิฐพนธ์ ฤาชา และนายกำภู สุจริตจันทร์

ภาพกิจกรรม

 

ในวันที่ 18 สิงหาคม 2561 เป็นการจัดอบรมเกี่ยวกับการใช้ Microsoft Word ขั้นต้น โดยในช่วงเช้าได้มีการตอบคำถามความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Microsoft Word ของผู้เข้าร่วมอบรม ผ่านเว็บ Quizizz หลังจากนั้นเป็นการเข้าสู่ช่วงบรรยายเกี่ยวกับการใช้ Microsoft Word เพื่อให้ผู้อบรมได้รู้จักกับ Word Processing, ประเภทของ Word Processing, ส่วนประกอบ และการใช้แถบเครื่องมือต่างๆ ในช่วงบ่าย เป็นการอบรมเกี่ยวกับการจัดรูปแบบบันทึกข้อความ, การจัดรูปแบบหนังสือราชการ หลังจากนั้นได้มีแบบทดสอบเกี่ยวกับการจัดรูปแบบหนังสือราชการ โดยใช้ความรู้ที่ได้รับการอบรมวันนี้

ในวันที่ 19 สิงหาคม 2561 เป็นการจัดอบรมเกี่ยวกับการใช้ Microsoft Excel ขั้นต้น โดยในช่วงเช้าได้มีการตอบคำถามความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Microsoft Excel ของผู้เข้าร่วมอบรม หลังจากนั้นเป็นการเข้าสู่ช่วงบรรยายเกี่ยวกับการใช้ Microsoft Excel เพื่อให้ผู้อบรมได้รู้จักกับการทำงานของ Worksheet และการใช้หลักสูตรในการคำนวณเบื้องต้น หลังจากนั้นได้มีการแจกไฟล์เอกสาร เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ใช้ความรู้ที่ได้รับในวันนี้ ในการจัดการไฟล์เอกสาร ไม่ว่าจะเป็นการใช้สูตรคำนวณต่างๆ ช่วงท้ายของการอบรมในวันนี้ ได้มีการมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน ที่ได้เข้าอบรมในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 เพื่อเป็นการยืนยันว่าได้ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การใช้โปรแกรม Microsoft Word และโปรแกรม Microsoft Excel

ในวันที่ 25 สิงหาคม 2561 เป็นการจัดอบรมเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ต Social Media และ Social Network โดยในวันแรกของการอบรมเป็นการพูดถึงการใช้งานอินเตอร์เน็ต, ความหมาย และประโยชน์ของ Social Media และ Social Network รวมถึงประเภทของ Social Media และได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ Facebook ในการทำงานต่างๆ รวมถึงความสามารถ และทำความรู้จักกับ Kahoot คืออะไร, ประโยชน์ของ Kahoot รวมถึงวิธีการสร้าง และการใช้งาน หลังจากนั้นได้มีการทดสอบความรู้ความสามารถของผู้อบรม ที่ได้มาอบรมในวันนี้

ในวันที่ 26 สิงหาคม 2561 เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้ Snapseed ในการแต่งภาพต่างๆ, ความสามารถ และเครื่องมือต่างๆของ Snapseed เพื่อให้เข้าอบรมสามารถนำไปใช้ได้จริง ในช่วงบ่ายเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับ Youtube โดยเป็นการพูดถึงการสมัคร และการใช้งาน Youtube, การสร้างช่อง และการสร้างรายได้จาก Youtube เพื่อให้ผู้อบรมที่สนใจสามารถเข้าใจถึงหลักการต่างๆ หลังจากนั้นในช่วงท้ายของกิจกรรม ได้มีการมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอบบรม