โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมศึกษาดูงานให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ณ บริษัท ที เค การ์เม้นท์ แม่สอด จำกัด

โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมศึกษาดูงานให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ณ บริษัท ที เค การ์เม้นท์ แม่สอด จำกัด

โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมศึกษาดูงานให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3

ณ บริษัท ที เค การ์เม้นท์ แม่สอด จำกัด

 

โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมศึกษาดูงานให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หมู่เรียน 5955201 จำนวน 16 คน ที่กำลังศึกษารายวิชาการบัญชีเพื่อสิ่งแวดล้อม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เข้าศึกษาดูงานในวันที่ 4 ต.ค. 2561 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ บริษัท ที เค การ์เม้นท์ แม่สอด จำกัด โดยมีอาจารย์นงลักษณ์ จิ๋วจู และ อาจารย์พรรษพร เครือวงษ์ อาจารย์ประจำวิชาโปรแกรมการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ และมีคุณปิ่นเพชร ต๊ะสุ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท ที เค การ์เม้นท์ แม่สอด จำกัด มาให้ความรู้แก่นักศึกษาดูงาน เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาและใช้ในชีวิตจริง