โปรแกรมวิชาการบัญชีจัดกิจกรรมโครงการอาหารกลางวันเพื่อน้อง ณ โรงเรียน New blood School

โปรแกรมวิชาการบัญชีจัดกิจกรรมโครงการอาหารกลางวันเพื่อน้อง ณ โรงเรียน New blood School

โปรแกรมวิชาการบัญชีจัดกิจกรรมโครงการอาหารกลางวันเพื่อน้อง

ณ โรงเรียน New blood School

 

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 10.30 – 13.00 น. โปรแกรมวิชาการบัญชีจัดกิจกรรมโครงการอาหารกลางวันเพื่อน้อง ณ โรงเรียน New blood School ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก จำนวนน้องๆ 138 คน โดยกิจกรรมมีพี่สอนระบายสี และแจกขนม ไอศกรีม ข้าวสาร นม ฯลฯ โดยมี อาจารย์ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์ อาจารย์พรรษพร เครือวงษ์ อาจารกันต์กนิษฐ์ จูรัตน์ อาจารย์นงลักษณ์ จิ๋วจู ดร.วาสนา จรูญศรีโชติกำจร และนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี ร่วมในการดำเนินโครงการครั้งนี้ ทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักแบ่งปัน เรียนรู้การเป็นผู้ให้ รวมถึงการส่งเสริมและการสร้างจิตสำนึก คุณธรรม และจริยธรรมที่ดี สืบไป และต้องขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณสำหรับการร่วมบริจาคเงินครั้งนี้