หนังสือแนะนำ เดือนตุลาคม ประจำสัปดาห์ที่ 2 วันที่ 8-13 ตุลาคม 2561

หนังสือแนะนำ เดือนตุลาคม ประจำสัปดาห์ที่ 2 วันที่ 8-13 ตุลาคม 2561

หนังสือแนะนำ เดือนตุลาคม ประจำสัปดาห์ที่ 2

วันที่ 8-13 ตุลาคม 2561

 

สำนักวิทยบริการ งานห้องสมุด แนะนำหนังสือใหม่ เดือนตุลาคม ประจำสัปดาห์ที่ 2 วันที่ 8-13 ตุลาคม 2561 ณ ห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ดังนี้

 

ประจำสัปดาห์ที่ 2 เดือน ตุลาคม 2561

 

 

ผู้แต่ง ธีรวัฒน์ ประกอบผล
เลขหมู่ 005.133

 

ผู้แต่ง บัณฑิต นิจถาวร
เลขหมู่ 364.1323

 

ผู้แต่ง มิ้น, ธาน ธาน
เลขหมู่ 495.8

 

ผู้แต่ง อุเทน ลำนำทา
เลขหมู่ 657

 

 

ผู้แต่ง JAMES REED
เลขหมู่ 658.3

 

ผู้แต่ง เสกสรร
เลขหมู่ 658.872

 

ผู้แต่ง ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอแม่สอด
เลขหมู่ 959.3

 

ผู้แต่ง ภาพิมล
หมวด นวนิยาย

 

QR CODE

นายธวัชชัย แดงซิว
ผู้เขียนข่าว