ขอเชิญผู้ประกอบการ ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง แนวคิดการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรด้านโลจิสติกส์ในยุคไทยแลนด์ 4.0

ขอเชิญผู้ประกอบการ ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง แนวคิดการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรด้านโลจิสติกส์ในยุคไทยแลนด์ 4.0

ขอเชิญผู้ประกอบการ ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนา ในงาน

MAESOT LOGISTICS PROFESSIONAL 2018

 

QR CODE

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ขอเชิญผู้ประกอบการ ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนา ในงาน MAESOT LOGISTICS PROFESSIONAL 2018 หัวข้อเรื่อง “แนวคิดการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรด้านโลจิสติกส์ในยุคไทยแลนด์ 4.0” ในวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ อาคารศูนย์ศึกษาและพัฒนาอัญมณี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
วิทยากรโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต (TLAPS)
1. ดร.มนูญ พรรณพลีวรรณ ประธานที่ปรึกษาสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต (TLAPS)
2. อ.จำเรียง วัยวัฒน์ รองนายกสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต (TLAPS)

 

QR CODE

 

📞 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อาจารย์สุธิดา ทับทิมศรี โทรศัพท์ 064-3539429
อาจารย์น้ำฝน สะละโกสา โทรศัพท์ 081-7856291

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่
http://goo.gl/HgH8Kk