บริษัท ขนส่ง จำกัด (สาขาแม่สอด) มอบสิทธิพิเศษในการเดินทางให้กับ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

บริษัท ขนส่ง จำกัด (สาขาแม่สอด) มอบสิทธิพิเศษในการเดินทางให้กับ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

บริษัท ขนส่ง จำกัด (สาขาแม่สอด) มอบสิทธิพิเศษในการเดินทาง

ให้กับ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

 

QR CODE

 

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 นายสกลวัฒน์ โพธิเวชกุล นายสถานีเดินรถแม่สอด ได้เดินเข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนัสนันท์ ศิริรัตนะ ผู้อำนวยการสำนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เพื่อประชาสัมพันธ์และมอบสิทธิพิเศษ “ส่วนลดค่าโดยสาร 10% ในการเดินทาง” ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เพื่อช่วยลดภาระ ค่าใช้จ่ายให้กับนักศึกษา โดยที่นักศึกษาสามารถเดินทางกับรถโดยสารของ บริษัท ขนส่ง จำกัด ได้ในทุกเส้นทาง ทุกมาตรฐาน และทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

QR CODE

นายณัฐพงษ์ เครือสาร
ผู้เขียนข่าว 


ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.