บริษัท ขนส่ง จำกัด (สาขาแม่สอด) มอบสิทธิพิเศษในการเดินทางให้กับ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

บริษัท ขนส่ง จำกัด (สาขาแม่สอด) มอบสิทธิพิเศษในการเดินทางให้กับ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

บริษัท ขนส่ง จำกัด (สาขาแม่สอด) มอบสิทธิพิเศษในการเดินทาง

ให้กับ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

 

QR CODE

 

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 นายสกลวัฒน์ โพธิเวชกุล นายสถานีเดินรถแม่สอด ได้เดินเข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนัสนันท์ ศิริรัตนะ ผู้อำนวยการสำนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เพื่อประชาสัมพันธ์และมอบสิทธิพิเศษ “ส่วนลดค่าโดยสาร 10% ในการเดินทาง” ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เพื่อช่วยลดภาระ ค่าใช้จ่ายให้กับนักศึกษา โดยที่นักศึกษาสามารถเดินทางกับรถโดยสารของ บริษัท ขนส่ง จำกัด ได้ในทุกเส้นทาง ทุกมาตรฐาน และทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

QR CODE

นายณัฐพงษ์ เครือสาร
ผู้เขียนข่าว