มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี ราชภัฏ-หนองบัวลอยกระทง ครั้งที่ 9

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี ราชภัฏ-หนองบัวลอยกระทง ครั้งที่ 9

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี ราชภัฏ-หนองบัวลอยกระทง ครั้งที่ 9

 

เมื่อวันที่ 24 และวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรม สืบสานประเพณี ราชภัฏ-หนองบัวลอยกระทง ครั้งที่ 9 ณ ลานอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด พิธีเปิดโดย ท่านรองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยในงาน มีร้านค้าโบราณมากมาย และกิจกรรมอีกหลายรายการ อาทิ เช่น การประกวดหนูน้อยเดือนสิบสอง ประกวดนางนพมาศ ประกวดร้องเพลงพร้อมหางเครื่อง ประกวดธิดาจำแลง(สาวประเภทสอง) ประกวดถ่ายภาพและวาดภาพ ประกวดกระทงใหญ่และกระทงบริวาร และกิจกรรมแจกของรางวัลอื่นๆอีกมากมาย และยังได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดี อาทิ เช่น บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น(แม่สอด), โรบินสัน แม่สอด, ร้าน บ.กุ้งเผา, สภาวัฒนธรรมอำเภอแม่สอด ทั้งนี้กิจกรรมได้จัดขึ้นเพื่อการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม ที่มีมาแต่ช้านานให้คงอยู่คู่กับคนไทยและบรรพบุรุษสืบเนื่องต่อไป

 

QR CODE

นายณัฐพงษ์ เครือสาร
ผู้เขียนข่าว 


%d bloggers like this: