ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานคอมพิวเตอร์ ประมวลผลคำ ระดับ 1

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานคอมพิวเตอร์ ประมวลผลคำ ระดับ 1

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก

จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

สาขาพนักงานคอมพิวเตอร์ ประมวลผลคำ ระดับ 1

 

 

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกับศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะทางด้าน ICT และยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการและจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ 1 โดยจัดการอบรมระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2561 และจัดทดสอบฝีมือแรงงานในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยเปิดรับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 40 คนเท่านั้น

(สมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะทางด้าน ICT และยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน ออนไลน์ที่นี่)

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

1. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์นับถึงวันสมัครเข้ารับการทดสอบ

หลักฐานการสมัครเข้าทดสอบ (กรุณาเตรียมมาในวันที่ 20 ธันวาคม 2561)

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน หรือบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้
2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

(ดาวน์โหลดกำหนดการที่นี่)

(ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่)


สามารถส่งใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
222 หมู่ 7 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ 095-337-7799 (อาจารย์นิพิฐพนธ์ ฤาชา)
หรือ 082-410-0497 (นายกำภู สุริตจันทร์)

 

QR CODE

นายกำภู สุจริตจันทร์
ผู้เขียนข่าว