ศูนย์เมียมาร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้รับมอบหนังสือชุดเรียนภาษาพม่าด้วยตนเอง

ศูนย์เมียมาร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้รับมอบหนังสือชุดเรียนภาษาพม่าด้วยตนเอง

ศูนย์เมียมาร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ได้รับมอบหนังสือชุดเรียนภาษาพม่าด้วยตนเอง

 

ศูนย์เมียมาร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ขอขอบคุณ เจ้าภาพในการบริจาคหนังสือ พิมพ์ภาษาพม่า ชุดเรียนภาษาพม่าด้วยตนเอง แหกคอก นอกตำรา จำนวน 7 เล่ม ได้แก่
1.พระอธิการวรานนท์ สุเมโธ เจ้าอาวาสวัดวังน้ำขาว เจ้าคณะตำบลเขาชนกัน เขต 1
2.นายอนันต์ บทสูงเนิน
3. ร.ท. ธีระพงษ์ ชานันโท
และได้รับเกียรติ จากนายทวิช บุญธรรม (นายมะริด)และ คณะ จำนวน 10 ท่าน เป็นผู้ส่งมอบหนังสือ โดยมีรายนามดังต่อไปนี้
1.นางเพิ่มพล จับใจ
2.คุณผิว ครุฑเผือก
3.นายพีระ ไกรพรา
4.นางแสงจันทร์ ธาคง
5.นางขนิษฐา จับใจ
6.นางสุดใจ ศุภจรรยา
7.นายแสงหมึก ธาคง
8.ด.ต จรูญ สินธุรักษ์
9.นายสัมฤทธิ์ บุญถิ่น
ในวันที่ 7 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ให้แก่ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา และดร.เอกรัฐ ปัญญาเทพ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานให้การรับมอบในครั้งนี้