มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ขอเชิญร่วมงาน ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ครบรอบ 18 ปี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ขอเชิญร่วมงาน ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ครบรอบ 18 ปี

ขอเชิญร่วมงานทำบุญ
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ครบรอบ 18 ปี

 

 

เนื่องด้วยวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ได้กำหนดให้เป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 นี้ ถึงวาระครบรอบปีที่ 18 จึงมีกำหนดจัดกิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โดยมีพระสงฆ์ 9 รูป
เจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาหลวงแบบล้านนา ถวายจตุปัจจัย เครื่องไทยทาน พระสงฆ์อนุโมทนา เจิม และประพรมน้ำพระพุทธมนตร์ ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 19 รูป ไหว้ศาลพระภูมิและศาลตายาย พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาองค์การบริหารนักศึกษาที่ปฏิบัติงานดี และ
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับคณะผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร และนักศึกษาทุกคน
ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพรช แม่สอด จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ในวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
หมายเหตุ*
1. เตรียมข้าวสารอาหารแห้งสำหรับพระภิกษุ จำนวน 19 รูป
2. การแต่งกายเชิญชวนใส่เสื้อผ้าไทย

 

 

 

QR CODE

นายณัฐพงษ์ เครือสาร
ผู้เขียนข่าว