ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมชม การแข่งขันกีฬาภายในของนักศึกษา ภาค กศ.บป กศ.บป เกมส์ ครั้งที่ 18

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมชม การแข่งขันกีฬาภายในของนักศึกษา ภาค กศ.บป กศ.บป เกมส์ ครั้งที่ 18

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมชม
การแข่งขันกีฬาภายในของนักศึกษา ภาค กศ.บป กศ.บป เกมส์ ครั้งที่ 18

 

ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 17.00 น. โดยการแข่งขันกีฬาภายในของนักศึกษา ภาค กศ.บป ได้แบ่งเป็นคณะสีออกเป็น 3 สี มีกีฬาใช้ในการแข่งขันในครั้งนี้ 3 ประเภท ได้แก่ ฟุตซอล วอลเลย์บอล และกีฬาพื้นบ้าน