ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา จัดกิจกรรมฝึกอบรมการสนทนาภาษาพม่าเชิงท่องเที่ยวและธุรกิจ

ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา จัดกิจกรรมฝึกอบรมการสนทนาภาษาพม่าเชิงท่องเที่ยวและธุรกิจ

ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา จัดกิจกรรมฝึกอบรมการสนทนาภาษาพม่าเชิงท่องเที่ยวและธุรกิจ

 

ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดทำโครงการ Myanmar language KPRUMS 4.0 กิจกรรมฝึกอบรมการสนทนาภาษาพม่าเชิงท่องเที่ยวและธุรกิจ ในวันที่ 14-17 มีนาคม 2562 ในช่วงเวลา 9.00 น.– 17.00 น. ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาอัญมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปในเขต 5 อำเภอชายแดน จังหวัดตาก มีความรู้ความสามารถสื่อสารภาษาพม่าในเชิงการท่องเที่ยวและธุรกิจได้