งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดโครงการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน “สักทองเกมส์ ครั้งที่ 18”

งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดโครงการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน “สักทองเกมส์ ครั้งที่ 18”

งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
จัดโครงการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน
“สักทองเกมส์ ครั้งที่ 18”

 

 

งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดทำโครงการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน “สักทองเกมส์ ครั้งที่ 18” เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะและประสบการณ์ทางด้านกีฬา ซึ่งจะจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี เบิกจ่ายจากโครงการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การแข่งขันรอบคัดเลือก ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 – วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. – 18.00 น. (ยกเว้นวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.00 น.) ณ อาคารกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
2. พิธีเปิด-ปิด และการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.00 น. ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด