มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และการทำสมุดผ้าทำมือ ในค่าย “เยาวชนรักษ์วัฒนธรรมไทยหัวใจลูกทุ่ง”

 

 

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด นำโดย ดร.เอกรัฐ ปัญญาเทพ และบุคลกร ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2562 ณ ศาลเจ้าจีน แม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล ซึ่งจัดขึ้นโดยสภาวัฒนธรรมอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ร่วมกับเทศบาลนครแม่สอด และแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล โดยจัดกิจกรรมค่าย “เยาวชนรักษ์วัฒนธรรมไทย หัวใจลูกทุ่ง” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2562 สืบเนื่องจากวันที่ 2 เมษายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายภิรมย์ ทองคุ้ม รองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครแม่สอด เป็นประธานในพิธีเปิด และดร.สุชาติ ตรีรัตน์วัฒนา ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอแม่สอด เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ยังได้มีการร่วมจัดนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตลอดช่วงระยะเวลาการ จัดกิจกรรมค่าย “เยาวชนรักษ์วัฒนธรรมไทย หัวใจลูกทุ่ง” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562
 

QR CODE

นายณัฐพงษ์ เครือสาร
ผู้เขียนข่าว