มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลหน่วยงานอำเภอแม่สอด เฟรนด์ชิฟลีก ครั้งที่ 18 ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลหน่วยงานอำเภอแม่สอด เฟรนด์ชิฟลีก ครั้งที่ 18 ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
กีฬาฟุตบอลหน่วยงานอำเภอแม่สอด เฟรนด์ชิฟลีก ครั้งที่ 18
ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลหน่วยงานอำเภอแม่สอด เฟรนด์ชิฟลีก ครั้งที่ 18 โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิด และ ดร.เอกรัฐ ปัญญาเทพ รองผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ฝ่ายกิจการนักศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้กล่าวรายงาน และยังมีการแสดงเปิดงานสุดพิเศษจาก ฉก.ร.14 และ มรภ.กพ.แม่สอด สำหรับการจัดการแข่งขันในปีนี้ เป็นการแข่งขันฟุตบอล 11 คน มีกำหนดการแข่งขันในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่ วันที่ 13 พฤษภาคม ถึง 29 พฤษภาคม 2562 โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 10 ทีม แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 สาย สายละ 5 ทีม

 

 

สาย A ได้แก่ ทีมเทศบาลนครแม่สอด, ทีมแขวงทางหลวงแม่สอดม, ทีมตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34, ทีมการไฟฟ้าอำเภอแม่สอด, ทีมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่สอด

 

 

สาย B ได้แก่ ทีมออมสินเขตจังหวัดตาก, ทีมตำรวจภูธรแม่สอด, ทีมโรงพยาบาลแม่สอด, ทีมยุติธรรมอำเภอแม่สอด, และทีมเจ้าภาพร่วม ฉก.ร.14 ราชภัฏฯแม่สอด

 

โดยการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนด้านสถานที่สำหรับการแข่งขันจากเทศบาลนครแม่สอด ได้รับการสนับสนุนด้านการปฐมพยาบาลจากโรงพยาบาลแม่สอดและโรงพยาบาลนครแม่สอดอินเตอร์เนชั่นแนล วัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันนี้ เพื่อมุ่งมั่นสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในอำเภอแม่สอด เป็นกิจกรรมที่เชื่อมประสานระหว่างหน่วยงานผ่านบุคลากร ซึ่งก่อให้เกิดการสร้างความร่วมมือในการปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวมร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรอีกด้วย

 

QR CODE

นายณัฐพงษ์ เครือสาร
ผู้เขียนข่าว