มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครผู้เข้าอบมหลักสูตร “กระบวนการจัดจ้างชาวต่างชาติเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาไทยและสิทธิประโยชน์”

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครผู้เข้าอบมหลักสูตร “กระบวนการจัดจ้างชาวต่างชาติเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาไทยและสิทธิประโยชน์”

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครผู้เข้าอบมหลักสูตร
“กระบวนการจัดจ้างชาวต่างชาติเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาไทยและสิทธิประโยชน์”

 

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครผู้เข้าอบมหลักสูตร “กระบวนการจัดจ้างชาวต่างชาติเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาไทยและสิทธิประโยชน์” ในวันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ Ibis Style Bangkok Khaosan Viengtai กรุงเทพมหานครฯ จำนวน 60 คน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ กระบวนการจัดจ้าง และสิทธิประโยชน์ที่ถูกต้อง และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีค่าลงทะเบียน 4000 บาทต่อคน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2562

 

ดาวน์โหลดรายละเอียด