มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ณ ศูนย์แสดงสินนค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (ศูนย์ OTOP)

 

 

ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เข้าร่วมกิจกรรมกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์แสดงสินนค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (ศูนย์ OTOP) อ.แม่สอด จ.ตาก โดยภายในงานมีกิจกรรม ดังนี้

เวลา 7.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 41 รูป
เวลา 8.30 น. ลงนามถวยพระพร
เวลา 18.00 น. ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล