มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมแถลงข่าว “จังหวัดตาก เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติ ระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง-อินโดจีน-เมาะลำไย ครั้งที่ 5 (LIMEC)”

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมแถลงข่าว “จังหวัดตาก เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติ ระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง-อินโดจีน-เมาะลำไย ครั้งที่ 5 (LIMEC)”

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมแถลงข่าว
“จังหวัดตาก เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติ ระเบียงเศรษฐกิจ
หลวงพระบาง-อินโดจีน-เมาะลำไย ครั้งที่ 5 (LIMEC)”

 

 

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ผศ.วนัสนันท์ ศิริรัตนะ ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมแถลงข่าวจังหวัดตากเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติ ระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง-อินโดจีน-เมาะลำไย ครั้งที่ 5 ร่วมกับ นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก, นายทวี กิจจตุรเจริญคุณ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากและประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ, นายชัยคม ศกุนรักษ์ ประธาน LIMEC Connectivity, พ.ต.อ.อัมพล วงศ์ใหญ่ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก, นายประเสริฐ จึงกิจรุ่งโรจน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก, นายปรีดา แก้วเกตุ ประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบันจังหวัดตาก( สภาอุตสาหกรรม-หอการค้าและชมรมธนาคาร) ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มีภาครัฐ เอกชน และสื่อมวลชน หลายหน่วยงานเข้าร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย โดยผศ.วนัสนันท์ ศิริรัตนะ ได้รับผิดชอบในเรื่องของการจัดเตรียมสถานที่ในการประชุม กล่าวยืนยันความพร้อม และเตรียมต้อนรับผู้มาประชุมในครั้งนี้อย่างดียิ่ง โดยการประชุมจะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ในระหว่างวันที่ 19 – 22 มิถุนายน 2562 ที่จะถึงนี้

 

QR CODE

นายณัฐพงษ์ เครือสาร
ผู้เขียนข่าว