มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมงานประชุมนานาชาติ ระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง-อินโดจีน-เมาะลำไย ครั้งที่ 5 (LIMEC)

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมงานประชุมนานาชาติ ระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง-อินโดจีน-เมาะลำไย ครั้งที่ 5 (LIMEC)

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ร่วมงานประชุมนานาชาติ ระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง-อินโดจีน-เมาะลำไย ครั้งที่ 5 (LIMEC)

 

 

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมงานประชุมนานาชาติ ระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง-อินโดนจีน-เมาะลำไย ครั้งที่ 5 ที่จัดขึ้นที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี และมี นายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก นายประเสริฐ จึงกิจรุ่งโรจน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก และตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก และยังมี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ได้เข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้ พร้อมเปิดบูทเพื่อจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าของแต่ละประเทศอีกด้วย ในพิธีเปิดยังมีการแสดงโชว์ ระบำสามประเทศ ไทย พม่า ลาว โดยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำพงเพชร แม่สอด และมหาวิทยาลัยราชฎักกำแพงเพชร แม่สอด ก็ยังได้ผิดชอบในเรื่องของสถานที่ในการจัดประชุม โดยมีพนักงาน อาจารย์ แม่บ้าน คนงาน เตรียมสแตนบายในทุกๆจุดเพื่อให้พร้อมต่อความต้องการของผู้มาเข้าร่วมงานจำนวนมาก

 

QR CODE

นายณัฐพงษ์ เครือสาร
ผู้เขียนข่าว