โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จัดพิธีไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2562

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จัดพิธีไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2562

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์
จัดพิธีไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2562

 

 

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมจัดทำกิจกรรม พิธี ไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ณ อาคารเรียน 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด
ในการนี้ จึงขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดัง วันและเวลาดังกล่าว