ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สอด

ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สอด

ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
เข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สอด

 

 

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้เข้าร่วมขบวนแห่เทียบพรรษา ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สอด โดยมี นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด เป็นประธานเปิดพิธี และปล่อยขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา เมื่อเวลา 08.30 น. ขบวนแห่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอดได้ร่วมกับสภาวัฒนธรรม อำเภอแม่สอด รถแห่ใช้เป็นรถเข็นขนาดพอเหมาะแทนการใช้รถยนต์ เพื่อลดการใช้เชื้อเพลิง ประดับด้วยผ้าสีสวยงามและดอกไม้สด เพื่อความสวยงามและความสดชื่น โดยขบวนแห่ได้เดินไปตามถนนประสาทวิถี เลี้ยวขวาหน้าวัดอรัญญเขต ไปตามถนนอินทรคีรีถึงหน้าวัดมณีไพรสณฑ์ จากนั้นขบวนมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้แยกนำเทียนจำนำพรรษาไปถวาย ณ วัดหนวงบัวบูรพา ต.แม่ปะ อ.แม่สอด ในขณะเดียวกันนั้น อาจารย์ บุคลากร บางส่วนได้นำนักศึกษา ชั้นปีที่ 2-4 บำเพ็ญประโยชน์ที่วัดหนองบัวบูรพา ไว้ก่อนแล้ว และมีผู้ใหญ่บ้านหนองบัว ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษาในครั้งนี้ด้วย กิจกรรมในครั้งนี้เพื่อที่มหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมกับชุมชนแบบทุกปี และให้นักศึกษาได้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมของไทย และมีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดและชุมชน สืบต่อไป

 

QR CODE

นายณัฐพงษ์ เครือสาร
ผู้เขียนข่าว