โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมการจัดการโลจิสติกส์ จัดพิธีไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2562

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมการจัดการโลจิสติกส์ จัดพิธีไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2562

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมการจัดการโลจิสติกส์
จัดพิธีไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2562

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมการจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดทำกิจกรรมพิธีไหว้ครูช่าง กิจกรรมส่งเสริมการเคารพครูบาอาจารย์ และเป็นศิริมงคลให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี ซึ่งจัดกิจกรรมให้กับ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่าและนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมการจัดการโลจิสติกส์ จำนวน 200 คน เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ณ.อาคารเรียน โดยมีท่านอาจารย์ ดร.เอกรัฐ ปัญญาเทพ รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรม ไหว้ครูช่าง ในครั้งนี้