ผู้อำนวยการ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สอด

ผู้อำนวยการ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สอด

ผู้อำนวยการ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ร่วมพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สอด

 

 

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนัสนันท์ ศิริรัตนะ ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอด จ.ตาก โดยกิจกรรมแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา ได้แก่
1.) เวลา 06.00 น. พิธีสงฆ์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
2.) เวลา 09.00 น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
3.) เวลา 17.30 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
เมื่อเสร็จจากพิธีสงฆ์และตักบาตร นายชัยพฤกษ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด ประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และลงนามถวายพระพรชัยมงคลลงในสมุดลงนาม จากนั้นผู้ร่วมพิธี ผู้อำนวยการ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอด ก็ได้ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เมื่อเวลา 09.00 น. เป็นอันเสร็จพิธีในช่วงเช้า และต่อมาในเวลา 17.30 น. ผู้อำนวยการ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอด ได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล อีกครั้ง

 

QR CODE

นายณัฐพงษ์ เครือสาร
ผู้เขียนข่าว