ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ เทศบาลนครแม่สอด และบริษัท สตาร์เคเบิลทีวี จำกัด

ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ เทศบาลนครแม่สอด และบริษัท สตาร์เคเบิลทีวี จำกัด

ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
ณ เทศบาลนครแม่สอด และบริษัท สตาร์เคเบิลทีวี จำกัด

 

 

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนัสนันท์ ศิริรัตนะ ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด นำคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เดินทางเข้าร่วมการบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม เมื่อเวลา 08.30 น. ณ เทศบาลนครแม่สอด หลังจากที่แล้วเสร็จจาก เทศบาลนครแม่สอด ก็เดินทางต่อไปที่บริษัท สตาร์เคเบิลทีวี จำกัด อ.แม่สอด จ.ตาก อีกหนึ่งสถานที่

 

QR CODE

นายณัฐพงษ์ เครือสาร
ผู้เขียนข่าว