ผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันรพี

ผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันรพี

ผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันรพี
ณ ศาลจังหวัดแม่สอด

 

 

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนัสนันท์ ศิริรัตนะ ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด นำคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เดินทางเข้าร่วมงานวันรพี ประจำปี 2562 ณ ศาลจังหวัดแม่สอด ซึ่งตรงกับวันที่ 7 สิงหาคม ของทุกปี โดยมีนายนิวัฒว์ โทรวัฒนา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่สอด ประธานในพิธีจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย และพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ หัวหน้าส่วนราชการและองค์กรเอกชน ถวายภัตตาหาร จตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม แด่พระสงฆ์จำนวน 10 รูป หลังจากเสร็จพิธีสงฆ์ เมื่อเวลา 09.00 น. ก็เข้าสู่พิธีวางพวงมาลา หน้าพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย และมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ยังได้ส่งนักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมจัดบูท เนื่องในวันรพีอีกด้วย

 

QR CODE

นายณัฐพงษ์ เครือสาร
ผู้เขียนข่าว