มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

 

 

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนัสนันท์ ศิริรัตนะ ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เพื่อเป็นการเปิดพิธีและเริ่มพิธีทางสงฆ์ พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ กรวดน้ำและให้ศิล พร้อมกับประพรมน้ำมนต์ จากนั้นประธานในพิธี อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักศึกษา ขึ้นประเคนถวายปิ่นโตภัตตาหาร เมื่อเสร็จพิธีทางสงฆ์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าประจำโต๊ะเตรียมตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เมื่อตักบาตรพระสงฆ์เสร็จ เวลา 09.00 น. ตัวแทนนักศึกษาแต่ละโปรแกรมวิชาขึ้นวางพานพุ่มดอกมะลิ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั้นประธานในพิธีเปิดกรวย ถวายพานพุ่มดอกมะลิ ลงนามถวายพระพร และกล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล จากนั้น ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

 

QR CODE

นายณัฐพงษ์ เครือสาร
ผู้เขียนข่าว