ผู้อำนวยการ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สอด

ผู้อำนวยการ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สอด

ผู้อำนวยการ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สอด

 

 

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนัสนันท์ ศิริรัตนะ ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอด จ.ตาก โดยกิจกรรมแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา ได้แก่
1.) เวลา 06.00 น. พิธีสงฆ์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
2.) เวลา 09.00 น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
3.) เวลา 17.30 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
เมื่อเสร็จจากพิธีสงฆ์และตักบาตร นายชัยพฤกษ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด ประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และลงนามถวายพระพรชัยมงคลลงในสมุดลงนาม จากนั้นผู้ร่วมพิธี ผู้อำนวยการ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอด ก็ได้ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เมื่อเวลา 09.00 น. เป็นอันเสร็จพิธีในช่วงเช้า และต่อมาในเวลา 17.30 น. ผู้อำนวยการ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอด ได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล โดยนายชัยพฤกษ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด ขึ้นถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มทอง พุ่มเงิน และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ จากนั้นนำกล่าวถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จานนั้นนายอำเภอ ผู้บริหาร และผู้ร่วมงานรับมอบโคมเทียน และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

 

QR CODE

นายณัฐพงษ์ เครือสาร
ผู้เขียนข่าว