งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 “KPRUMS Freshman Sport Day 2019” และ กิจกรรมพาน้องใหม่เล่นกีฬา ต่อต้านยาเสพติด

งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 “KPRUMS Freshman Sport Day 2019” และ กิจกรรมพาน้องใหม่เล่นกีฬา ต่อต้านยาเสพติด

งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
“KPRUMS Freshman Sport Day 2019”
และกิจกรรมพาน้องใหม่เล่นกีฬา ต่อต้านยาเสพติด

 

 

งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 มาใน Theme : Blue Girls & Pink Boys และ กิจกรรมพาน้องใหม่เล่นกีฬา ต่อต้านยาเสพติด ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 โดยจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตั้งแต่เวลา 12.30 – 16.30 น. ณ อาคารกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกโปรแกรมวิชา รวมไปถึงการส่งเสริมทักษะและประสบการณ์ทางด้านกีฬาให้แก่นักศึกษา