ฝ่ายงานกิจการนักศึกษา และองค์การบริหารนักศึกษา จัดกิจกรรมสักน้อยลงดอย และประเพณีประกวดบูม ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สอด

ฝ่ายงานกิจการนักศึกษา และองค์การบริหารนักศึกษา จัดกิจกรรมสักน้อยลงดอย และประเพณีประกวดบูม ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สอด

ฝ่ายงานกิจการนักศึกษา และองค์การบริหารนักศึกษา
จัดกิจกรรมสักน้อยลงดอย และประเพณีประกวดบูม ประจำปีการศึกษา 2562
ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สอด

 

 

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 ฝ่ายงานกิจการนักศึกษา และองค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรม สักน้อยลงดอย และประเพณีประกวดบูม ขึ้น ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สอด โดยเริ่มตั้งขบวนที่หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ และเคลื่อนขบวนไปยังที่ว่าการอำเภอแม่สอด เมื่อเวลา 07.30 น. โดยจะมีด้วยกัน 3 ขบวน ได้แก่ ขบวนคณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม ขบวนคณะวิทยาการจัดการ และขบวนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และในระหว่างทางได้หยุดทำการบูมคณะ ที่หน้าวัดหนองบัวบูรพา ต.แม่ปะ อ.แม่สอด โดยจะมีคณะกรรมการตรวจและให้คะแนนอยู่ตลอดเวลา เมื่อเคลื่อนขบวนมาถึงที่ว่าการอำเภอแม่สอด ก็ได้ทำพิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราช และ สักการะเจ้าพ่อพระวอ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวของนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 อีกด้วย จากนั้นนักศึกษาเดินทางเข้า หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอด เพื่อรับชมการแสดงของแต่ละคณะ เป็นอันเสร็จกิจกรรมในช่วงเช้า และเมื่อเวลา 12.30 น. เป็นการประกวดบูมแต่ละโปรแกรมวิชา ซึ่งมีด้วยกัน 5 โปรแกรมวิชา โปรแกรมการบัญชี โปรแกรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมการจัดการโลจีสติกส์ โปรแกรมรัฐประศาสนศาสตร์ และโปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จากนั้นเป็นการประกาศผลการประกวด และมอบรางวัล ได้แก่
การประกวดขบวน (ระดับคณะ) ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ
การประกวดการแสดง (ระดับคณะ) ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ
การประกวดบูม (ระดับโปรแกรมวิชา) ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
จุดประสงค์ของกิจกรรมนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ให้มีความรักและสามัคคีต่อกัน อีกทั้งยังได้ช่วยกันรณรงค์ในเรื่องของโรคที่มาในช่วงหน้าฝน เช่น โรงท้องร่วง โรคไข้เลือกออก และโรคชิคุนกุนย่า และบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน โดยการเก็บขยะตลอดทางที่เคลื่อนขบวนอีกด้วย

 

QR CODE

นายณัฐพงษ์ เครือสาร
ผู้เขียนข่าว