นักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดนำเสนอสื่อ VDO ในระดับมหาวิทยาลัย

นักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดนำเสนอสื่อ VDO ในระดับมหาวิทยาลัย

นักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดนำเสนอสื่อ VDO ในระดับมหาวิทยาลัย

 

 

ขอแสดงความยินดี กับ นายวรกร แก้วกันยา และนายพีระศักดิ์ อัสมิมานะ นักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดนำเสนอสื่อ VDO ในระดับมหาวิทยาลัย กับโจทย์ประจำเดือนสิงหาคม 2562 หัวข้อ” สินค้าน่าซื้อ บริการหน้าใช้ โดนใจคนชอบเล่นกีฬา ” ในกิจกรรมประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup โดยหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ตัวอย่างผลงานในการประกวด