โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม “ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวัน” และ “ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครอง”

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม “ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวัน” และ “ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครอง”

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม “ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวัน”
และ “ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครอง”

 

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม รายละเอียดดังนี้
1.กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวัน โดย ทนายความจุฑาทิพย์ ลิ้มพงษ์ประเสริฐ ตำแหน่งทนายความฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมายสภาทนายความ
ในวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 13.00-15.30 น.
ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
2.กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครอง โดย ทนายความจุฑาทิพย์ ลิ้มพงษ์ประเสริฐ ตำแหน่งทนายความฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมายสภาทนายความ
ในวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
“ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมอบรมในวันและเวลาดังกล่าว”
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
เลขที่ 222 หมู่ 7 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
โทร.055-801 661