โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จัดกิจกรรม พิธีถอดไทด์ใส่ช็อป

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จัดกิจกรรม พิธีถอดไทด์ใส่ช็อป

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์
จัดกิจกรรม พิธีถอดไทด์ใส่ช็อป

 

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 15.30 – 16.30 น. โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรม พิธีถอดไทด์ใส่ช็อป กิจกรรมการมอบเสื้อปฏิบัติการให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อใช้ในรายวิชาที่ต้องทำการฝึกปฏิบัติงาน อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ แนะนำ การแต่งกายในชุดฝึกปฏิบัติงาน เป็นในทางเดียวกัน ซึ่งการกิจกรรมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ณ หอประชุมศรีสักทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
โดยภายในกิจกรรมประกอบไปด้วย อาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด