มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในราชการที่ 9

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในราชการที่ 9

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในราชการที่ 9

 

 

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรมสำนึกรักพระมหากษัตริย์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในราชกาลที่ ๙ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนัสนันท์ ศิริรัตนะ ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้น นายวีระ วนาเจริญเขต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายงานกิจการนักศึกษา ได้นำกราบพระสงฆ์ เพื่อเป็นการเริ่มพิธีสงฆ์ เมื่อเวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนมณี อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เมื่อพระสงฆ์สวดและให้พรเสร็จ ก็เป็นการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป หลังจากที่เสร็จจากการทำบุญตักบาตร ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ก็ถ่ายรูปร่วมกันเพื่อเป็นสักขีพยาน
 

QR CODE

นายณัฐพงษ์ เครือสาร
ผู้เขียนข่าว