โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดกิจกรรมผูกรัก ผูกใจ สายใยชาวบีซี ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดกิจกรรมผูกรัก ผูกใจ สายใยชาวบีซี ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
จัดกิจกรรมผูกรัก ผูกใจ สายใยชาวบีซี
ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

 

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรมผูกรัก ผูกใจ สายใยชาวบีซี ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 1 และ 2 ในวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ โรงยิม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษามีความรักใคร่ สามัคคี ระหว่างพี่และน้องโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ