มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ออกแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ออกแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ออกแนะแนวการศึกษา
ณ โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

 

 

เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2562 เวลา 08.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกับงานบริการวิชาการ และองค์การบริหารนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวสู่โลกกว้าง สานฝันสู่อาชีพ ปีที่ 2 และจัดตั้งบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมชั่วคราว อาคารปาริชาติ โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม โดยมีอาจารย์และนักศึกษาแต่ละโปรแกรมวิชาเข้าร่วมจัดตั้งบูธประชาสัมพันธ์ พร้อมกับยืนแนะนำโปรแกรมวิชาและแจกโบชัวร์ ให้กับนักเรียนที่เข้ามาเยี่ยมชมบูธ และยังมีองค์การบริหารนักศึกษาจัดเกมส์และแจกของรางวัลให้กับน้องๆนักเรียนอีกด้วย จุดประสงค์ในการออกแนะแนวในครั้งนี้เพื่อแนะนำแนวทางในการตัดสินใจของนักเรียนที่กำลังจะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
 

QR CODE

นายณัฐพงษ์ เครือสาร
ผู้เขียนข่าว