มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ออกแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ออกแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ออกแนะแนวการศึกษา
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

 

 

เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2562 เวลา 14.00 น. – 15.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกับงานบริการวิชาการ และองค์การบริหารนักศึกษา ได้เข้าแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม ณ อาคารสมัครสรรพการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โดยมีองค์การบริหารนักศึกษาออกมาทำกิจกรรมและแจกของรางวัลแก่น้องๆนักเรียนที่ตอบคำถามถูกต้อง จากนั้น ผศ.ดร.วนัสนันท์ ศิริรัตนะ ผู้อำนวยการมหาวิทยายาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้ออกมาแนะนำตัวและแนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และบริการอื่นๆที่ตัวนักเรียนเองจะได้รับหลังจากที่มาสมัครเรียนกับทางมหาวิทยาลัยฯ หลังจากที่ผู้อำนวยการพูดจบ อาจารย์ของแต่ละโปรแกรมวิชาก็ได้ออกมาพูดแนะนำโปรแกรมวิชาของตัวเอง จนครบทั้ง 6 โปรแกรม จุดประสงค์ในการออกแนะแนวในครั้งนี้เพื่อแนะนำแนวทางในการตัดสินใจของนักเรียนที่กำลังจะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
 

QR CODE

นายณัฐพงษ์ เครือสาร
ผู้เขียนข่าว