ฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรมได้ร่วมกับฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรม KPRUMS NEXT GEN 2020

ฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรมได้ร่วมกับฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรม KPRUMS NEXT GEN 2020

ฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรมได้ร่วมกับฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ได้จัดกิจกรรม KPRUMS NEXT GEN 2020

 

 

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรมได้ร่วมกับฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรม KPRUMS NEXT GEN 2020 โดยทั้งนี้ฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรมได้ทำการแสดงเผยแพร่ในชุดการแสดงชื่อ “อลังการล้านนา” เปิดงานโดยมีตัวแทนนักศึกษาจากโปรแกรมต่างๆมาร่วมแสดงในงานพิธีเปิด ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน แม่สอด